Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/do2067200/www_root/news/include/functions.inc.php on line 159
Rak˙sko a okolie... - BLOG - DOMY NA K?┌? - blog

Rak˙sko a okolie...

Rozdiely rakúskeho a slovenského stavebníctva v oblasti výstavby (hlavne) rodinných domov.

Pri porovnávaní cien hlavne stavebných prác (stavebné materiály sú drahšie iba zanedbate?ne) som prišiel na to, ×e konkurencieschopnos? rakúskych stavebných firiem po otvorení pracovného trhu od 1.5.2011 bude (je) takmer nulová. Obrovská zá?a× firiem v sociálnom a zdravotnom poistení zamestnancov – murárov, tesárov, maliarov a iných – je tak vysoká, ×e hodinová sadzba rakúskej firmy v porovnaní  so slovenskou musí by? minimálne trojnásobná.

?alší dôvod ove?a vyššej ceny je dôraz na kvalitu odvedených prác  aj za cenu dlhšieho ?asu výstavby zo strany investora, preto  rakúsky investor nie je tak citlivý na cenu, (aj ke? v tendry vyhrá takmer v×dy najniךia cena ?i u× pri výstavbe rodinného domu, alebo vä?šieho objektu) o dopraje stavbárom ?as na prácu – ktorí zase na rozdiel od slovenských sa tie× neponáh?ajú, preto×e z platu rakúskeho murára tam máte rodinný dom, záhradu, ?asom 2 autá, a dve dovolenky ro?ne. To slovenský aby zarobil aspo? ako tak slušne musí pracova? 12hodín denne a mierne pritom zanedbáva? kvalitu.

Rakúske stavebné spolo?nosti majú jednu do?asnú výhodu a to je znalos? pomerov, jazyka, históriu, meno, skúsenosti a Rakúšana ako investora, ktorý sa je patriot a bude dlhší ?as trva? kým sa odvá×i zveri? svoju vilu do rúk zahrani?nej firme. Preto prehnané obavy z prílivu lacných ma?arských, slovenských, ?eských a iných firiem na stavby rodinných domov nie sú namieste. Potrvá iste dlhý ?as ke? sa hranice v podnikaní zotrú a za ten ?as sa prirodzeným spôsobom upraví aj trh.
To znamená, ×e nebude iba príliv stavbárov do rakúska, ale aj odliv opa?ným smerom a zvyšovanie konkurencie aj na trhoch mladších ?lenských krajín.

IAG,03_2011Sp├Ą┼ą