PROJEKCIA

Návrh, projekcia domu

Ponúkame komplexnú dodávku projektov pre všetky povolenia a stavbu rodinného domu:

Čítajte viac v sekcií:

Projekcia

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Pre začatie stavby je dôležité i časovo pomerne náročné vybaviť všetky povolenia pre stavbu rodinného domu:

My ponúkame aj dodávku tejto činnosti na kľúč. Zanalizujeme pripravenosť pozemku k výstavbe, možnosti napojenia domu na inžinierske siete, regulatívy určujúce podlažnosť umiestnenie a  plochu zastavanú domom, a navrhneme kroky, ktoré povedú najkratšou cestou k získaniu stavebného povolenia a možnosti stavať. Po ukončení stavby domu Vám radi zabezpečíme kolaudačné rozhodnutie, znamenajúce povolenie na užívanie stavby rodinného domu.

Inžinierska činnosť

VÝSTAVBA DOMU

Výstavba

Garancia pevnej ceny
Najvýznamnejšia položka v cena za dodávku domu na kľúč je cena stavby. So spracovaním realizačného projektu je samozrejnosťou aj vypracovanie položkového rozpočtu stavby a stanovenie ceny stavby rodinného domu. Položkový rozpočet obsahuje cenu hrubej stavby, cenu všetkých profesií – zdravotechniky, kúrenia, elektroinštalácie, a cenu všetkých dokončovacích prác.

Vypočítajte si cenu Vášho domu

Výstavba domu
Tepelné čerpadlá v rodinných domoch

Viete čo je vetracie zariadenie s entalpickým rekuperátorom? Teplovzdušné a infra-vykurovanie? Viete ako reagujú nanočastice použité na záhradnom nábytku počas nepriaznivého počasia? Aký je rozdiel medzi nzkoenergetickým dom, pasívnym domom, trojlitrovým domom, či nulovým domom?

Pokrok je výrazne badateľný aj v technológiách používaných pri výstavbe rodinných domov. Ľudia pracujúci v inom odvetví nemôžu obsiahnuť celú problematiku týkajúcu sa stavebníctva a techniky používanej čoraz častejšie aj v príbytkoch pre ľudí, napríklad pri riešení vykurovania nejakou ekologickou metódou, alebo trebárs pri inštalácii zabezpečovacích zariadení. DAKKER, s.r.o. má ambíciu vo svojej oblasti "rodinné domy na kľúč" vedieť všetko, všetko Vám ponúknuť, navrhnúť, pomôcť zorientovať sa, a nakoniec tiež aj zrealizovať.

Čítať článok
Katalógové a individuálne projekty rodinného domu.

Špeciálnou a samostatnou časťou dodávky RD na kľúč je Projekt – architektonické dielo. Pokúsim sa vysvetliť, aké sú jeho stupne, čo obsahuje, koľko ktorá časť stojí a aké sú ich riziká a nevýhody.

Čítať článok
Inžinierska činnosť v stavebníctve.

Je to veľmi špecifická a pomerne nedocenená práca, ktorá má podstatný vplyv na termín začatia stavby, a jej zvládnutím sa tiež dajú uskutočniť zmeny stavby v jej priebehu, a tiež bezproblémové užívanie stavby vybavením kolaudačného povolenia, zapísania stavby do katastra a získanie súpisného čísla rodinného domu.

Čítať článok
Strešné krytiny šikmých striech.

Rozhodnutie, akú strešnú krytinu vybrať na strechu, treba urobiť už vo fáze projektovania Vášho rodinného domu, pretože hmotnosť krytiny, sklon strešných rovín, tvar vikierov a iné parametre ovplyvňujú aj nosnú konštrukciu a skladbu strechy.

Čítať článok
Nízkoenergetické domy - trendy

Tohtoročná bratislavská výstava o stavebníctve ukázala trend smerovania výstavby rodinných domov. Slnečných kolektorov, rekuperátorov, systémov núteného vetrania, fotovoltaických generátorov tam bolo nepomerne viac ako po iné roky a slovo úspora rezonovalo z každej strany

Čítať článok
Zateplenie – minerálna vlna vs polystyrén.

Momentálne je často diskutovanou témou, aký tepelno-izolačný materiál pri stavbe rodinného domu použiť. Pokúsime sa tu vysvetliť vlastnosti, ktoré izoláciu ovplyvňujú a porovnať prednosti dvoch najpoužívanejších materiálov. Minerálna vlna a polystyrén.

Čítať článok

Balkony na vase byty plus zateplenie