DOM NA KĽÚČ:

Pre spoločnosť Dakker je zmyslom poskytnúť klientovi možnosť pri zachovaní všetkých jeho doterajších aktivít, životného štýlu, voľného času a pri porovnateľnej cene postaviť si rodinný dom, ktorý spĺňa všetky jeho predstavy o bývaní a naše o kvalite, estetike, ekonomike a ekológii.
Oblasť pôsobenia: Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Spoločnosť DAKKER, s.r.o pre svojich klientov zabezpečuje komplexnú dodávku rodinných domov na kľúč. Toto slovné spojenie v skutočnosti zahŕňa nielen stavbu rodinného domu, ale aj architektonický návrh – štúdiu, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, inžiniersku činnosť – vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, vypracovanie presného rozpočtu stavby pre stanovenie ceny domu, samotnú stavbu rodinného domu na kľúč a nakoniec kolaudáciu a odovzdanie domu do úžívania. Ovládame a dodáme Vám, klientom, kompletný servis pri obstarávaní rodinného domu s ubezpečením, že „dodávka rodinného domu na kľúč“ je spôsob výstavby, ktorý ušetrí Vaše financie a čas.

Dom na kľúč - toto slovné spojenie evokuje u väčšiny ľudí v skratke nasledovné: stavebná firma príde a postaví dom od základov až po strechu, zariadi kúpeľne, položí dlažby, parkety, vymaľuje, osadí kuchynskú linku...
Nie je to celkom presné. Dodávka „Domu na kľúč“ má v portfóliu súbor činností, ktoré vedú od získania pozemku, cez projekciu, inžiniersku činnosť, kompletnú stavbu rodinného domu až po úpravu pozemku a kolaudáciu stavby. Vo vyspelých ekonomikách Európy funguje systém dodávky domu na kľúč úplne bežne. Jeho výhody sú jednoznačné.

Orientačná časová os našej ponuky:
Vaše rozhodnutie o stavbe RD
bod 0
Analýza, kúpa pozemku
+30 dní
Architektonická štúdia, vizualizácie
+30 dní
Projekt pre územné rozhodnutie
+30 dní
Inžinierska činnosť – právoplatné územné rozhodnutie
+60 dní
Projekt pre stavebné povolenie
+15 dní
Inžinierska činnosť – právoplatné stavebné povolenie
+60 dní
Realizačný projekt + výkaz výmer
+ 30 dní
Výstavba:
hrubá stavba - 150 dní
PSV práce – 150 dní
Dokončovacie práce – 60 dní
Kolaudácia domu
60 dní
SPOLU dodávka domu na kľúč (príklad): 21 mesiacov
(predpoklady: optimálna varianta – bez problémov pri získaní povolení, stavba z klasických materiálov (tehla, betón,...) bez snahy urýchlovať stavebné procesy, bez podstatných zásahov zo strany investora počas procesu výstavby, pri bežných poveternostných podmienkach v priebehu kalendárneho roka)

Výhody dodávky rodinného domu na kľúč:
-
využitie služieb našej spoločnosti Vám umožní zachovať doterajší životný štýl a režim, bez obmedzenia voľnočasových           aktivít, čo považujeme za jednu z hlavných výhod
-
jednoznačná finančná úspora. Outsourcing činností vedúcich k Vášmu novému domu, usporí Vaše financie:
        - keď realizujeme komplexný súbor činností – projekty, inžinierska činnosť, stavba – vieme ich účelne a úsporne
           Koordinovať profesne aj časovo, a teda vieme klientovi ponúknuť cenovo výhodné riešenia, a tým pádom klient šetrí
        - Váš čas je drahý. Keďže preberieme väčšinu činností spojených s výstavbou, vy sa môžete venovať svojej práci, prípadne            rodine a iným aktivitám
         - časová úspora je dôležitá aj z iného hľadiska. Keďže sme pri pri projekte od začiatku, vieme profesionálne koordinovať všetko čo s dodávkou domu na kľúč súvisí, a tým pádom usporíme minimálne 30% času dodávky. Samozrejme ak klientovi záleží na maximálnej rýchlosti

Nevýhody dodávky rodinného domu na kľúč:
- keďže rozhodnutie zveriť nám výstavbu na kľúč, je veľmi významné, považujeme za nevýhodu takejto dodávky, že klient už pri zadaní dodávky domu na kľúč, by mal mať istotu, že investíciu finančne zvládne v dohodnutom čase, aj keď samozrejme zmeny v procese stavby sú možné.
- Ďalšou prípadnou nevýhodou môže byť, že by ste si mali byť istý, že odkonzultovaný projekt domu je presne to čo chcete, lebo rozsiahle a závažné zmeny môžu cenu domu zvýšiť a spôsobia tiež nedodržanie časového harmonogramu výstavby a tiež Vaše sťahovanie.